Please wait...

บริการติดตามรับรองผลการตรวจ ติดต่อสอบถาม - Call Center โควิด19 จังหวัดเชียงใหม่ 098-1025783, 098-102862 084-8052121, 084-8053131 - สอบถามข้อมูล สำหรับผู้ป่วยโควิด19 065-4723187, 065-4723188, 065-4723189 - สอบถามเกี่ยวกับรพ.สนาม เชียงใหม่ 065-4723185, 065-4723186

กรอก "เลขบัตรประชาชน" และ "วันเดือนปีเกิด"

และ ค้นหาข้อมูล

person
person